Ký gửi nhà đất

Hotline: 0986 720 500 - 0902 405 848

Ký gửi nhà đất

câu chuyện bản thân

Trong suốt đời bạn, không có ai đã từng lạm dụng bạn nhiều hơn bạn tự lạm dụng chính bản thân bạn. Giới hạn của sự lạm dụng chính là giới hạn mà bạn sẽ khoan dung cho người khác. Nếu có ai lạm dụng nhiều hơn mức bạn tự làm dụng bạn một chút có lẽ bạn sẽ nghỉ chơi liền với người đó. Nhưng nếu ai lạm dụng bạn ít hơn mức độ ấy một chút, có thể bạn sẽ ở lại và giữ mối quan hệ ấy và chịu đựng điều ấy mãi mãi.

Nếu bạn lạm dụng quá mức bản thân mình, bạn thậm chí còn có thể tha thứ cho những người đánh đập, hạ nhục bạn, ghê tởm bạn. Tại sao vât? Vì trong hệ thống niềm tin của mình bạn nói: “ Toi đáng phải chịu như vậy. Người này chịu ở với toi thế này đã là làm ơn cho tôi rồi. Tooi không đáng được yêu thương, được tôn trọng. Tôi tồi lắm.

Chúng ta có nhu cầu nhìn nhận và được người khác yêu mến, nhưng chúng ta không thể chấp nhận và yêu mền bản thân mình. TÌnh yêu bản thân càng lớn, chúng ta càng bớt sự làm dụng bản thân mình. Sự làm dụng phát sinh từ sự khước từ, sự khước từ này sinh từ việc có một hình ảnh thế nào là hoàn thiện và không bao giờ đạt đến lý tưởng ấy. Hình ảnh về sự hoàn thiện của chúng ta là lý do chúng ta khước từ chính bản thân mình. Đó là lý do tại sao chúng ta không chấp nhận bản thân như chúng ta vốn thế và tại sao chúng ta không chấp nhân người khác như họ vốn thế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *