Ký gửi nhà đất

Hotline: 0986 720 500 - 0902 405 848

Ký gửi nhà đất

Tranh cãi …!

“Tranh cãi với khách hàng .Bạn thắng rồi. Khách đi mất .
– Tranh cãi với đồng nghiệp .Bạn thắng rồi . Đoàn đội tiêu tan.
– Tranh cãi với người nhà .Bạn thắng rồi. Tình thân biến mất.
– Tranh cãi với bạn hữu .Bạn thắng rồi. Bạn hữu dần xa .
– Tranh cãi với vợ,chồng .Bạn thắng rồi. Tình cảm nhạt phai.
– Tranh cãi với bất cứ ai , bạn thắng thì sao ?THẮNG CÓ NGHĨA LÀ BẠN THUA.Hãy tranh cãi, tranh đấu với chính BẢN THÂN. Nếu tự thắng bản thân trở thành người : Khiêm tốn bao dung độ lượng thì lúc đó bạn mới thật sự thắng.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *